Open source en open standaarden

Closed Source software

Vaak is bij commerciële software de broncode bedrijfsgeheim: een gebruiker "koopt" of "huurt" een programma en gebruikt dat. Indien de software aangepast moet worden -bijvoorbeeld bij nieuwe wetgeving, te vaak vastlopen of gewoon extra wensen van de gebruiker- zijn de mogelijkheden vaak beperkt. De softareleverancier zal de code moeten aanpassen veelal tegen extra kosten. Dit terwijl er eigenlijk al betaald is voor de software: de "software buy-in" of "vendor lock-in" is geboren: als de klant eenmaal binnen is, kan hij moeilijk van leverancier veranderen.

Wat is Open Source software

De naam zegt het al: bij open source software is de broncode van een programma beschikbaar voor meerdere personen dan alleen de maker van de code. Vaak kan iedereen vrijelijk over de code beschikken en zonodig aanpassen en verbeteren. Als gekochte software open-source is, hebben zowel koper als leverancier de beschikking over de broncode van een programma. De koper kan dan ook bepalen of, hoe en door wie de software aangepast moet worden.

Wat zijn open standaarden?

Naast open broncode zijn er ook afspraken gemaakt over de uitwisseling van gegevens tussen applicaties en computers. Deze open standaarden zijn helemaal gedocumenteerd en iedereen is vrij deze te gebruiken. Groot voordeel voor de gebruiker: hij is niet meer gebonden aan een bepaalde applicatie van een bepaalde leverancier. Een belangrijke standaard die in 2006 is goedgekeurd, is de OpenDocument standaard voor het uitwisselen van documenten tussen Office programma's zoals OpenOffice.org, Microsoft® Office® en Lotus Notes®. Het mag duidelijk zijn dat het gebruik van standaarden nuttig is voor de continuïteit van uw bedrijfsprocessen.

Voordelen van open standaarden en open source sofware (OSOSS)

  • Geen licentie kosten. Ook geen licentieadministratie.
  • Aansprakelijkheid vaak goed geregeld, omdat programma's veelal gebruik maken van vrije, open standaarden
  • Veel commerciële software pakketten beschikken over volwaardige open-source tegenhanger
  • Als maatwerk nodig is, vaak alleen integratie nodig van bestaande componenten: kostenbesparing.
  • Ontwikkeling van grote open source software projecten wordt wereldwijd door vele software ontwikkelaars gedaan en desgewenst kunnen eigen aanpassingen in de code worden gedaan.

OSOSS betekent naast kostenbesparingen, vooral meer vrijheid: u kunt de programmacode bekijken, aanpassen, verbeteren, distribueren op de manier die u zelf bepaalt.

 

Meer informatie kunt u onder meer vinden bij het programma open standaarden en open source software voor de overheid (OSOSS).

 
Wilgenstraat 38 | BERGAMBACHT | T 0182 712035 | F 0842 264646