Microsoft besparingen naar Open.Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam heeft vorige week unaniem een motie (PDF) aangenomen waarbij het College van B&W wordt opgedragen de middelen die vrijkomen vanwege het niet-verlengen van de Enterprise Agreement met Microsoft te gebruiken voor de volgende fase van Open.Amsterdam. Een bedrag van 900.000 euro dient te worden geoormerkt voor de voortzetting van fase B1 van het project Open.Amsterdam. De overige vrijkomende middelen moeten worden gebruikt voor projecten die het gebruik van open standaarden en open source software bevorderen.

Binnen het project Open.Amsterdam wordt gewerkt aan de ontwikkeling van werkplekken gebaseerd op open standaarden en -waar mogelijk- open source software. Het College van B&W had een maand geleden al aangegeven dat met het verlopen van het bestaande contract met Microsoft in principe de middelen voor de projectkosten voor Open.Amsterdam beschikbaar waren.

Het besluit van het College moet nog wel besproken worden in de raadsvergadering van 17 december, maar gezien de aangenomen motie moet dat een mooie vergadering worden voor de voorstanders van open source en open standaarden.

Lees meer op livre.nl.

 
Wilgenstraat 38 | BERGAMBACHT | T 0182 712035 | F 0842 264646